Онлайн система Електронен регистър на домашни кучета

Софтуерът е новаторски продукт за цялостно събиране и обработка на данните за домашните кучета на територията на общините в България, която изцяло може да замести хартиените регистри, водени до сега. Програмата е изградена върху стабилна база на MySQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни. Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редакция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на регистрираните кучета, отпечатване и др.

Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb

Основни предимства и функционалности:

 • Интернет базирана система позволява лесен достъп до базата данни от всяка точка на света, където има интернет
 • Собствено потребителско име на всеки потребител, което го идентифицира като оператор от определен район и му задава определени права и ограничения
 • Улеснен интерфейс, с вградени автоматизации и насочващи функции, които правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители
 • Автоматична и уникална идентифицираща номерация на всички новорегистрирани кучета (картони)
 • Търсене в базата данни по един или няколко от десет различни критерия
 • Обзорен преглед на последните въведени регистрации
 • Пълни отчети за зададен от потребителя период, включващи: приходи от събрани такси и глоби, брой нови регистрирани картони, разбити по критериите освободени от такса за притежаване на куче
 • Лесен достъп до данните на собствениците, неплатили такса за притежаване на куче
 • Автоматизирано отпечатване на уведомления-предписания до неограничен брой неплатили такса за притежаване на куче
 • Прогнози за очаквани приходи от такса за притежаване на куче за текуща и следваща година
 • Три нива на достъп на потребителите – само четящ, четящ и въвеждащ данни, администратор
 • Съвместимост с Windows XP/Vista/7 32-bit и 64-bit
 • Минимални изисквания към компютърната конфигурация: CPU: 1.5GHz, RAM: 1GB, HDD: 10GB, OS: Windows XP Service Pack 1

Ползи от използването на системата са:

 • Общината изгражда своя собствена уникална база с данни за домашните кучета на своята територия и техните собственици.
 • В пъти се увеличава събираемостта на средствата от определената в дадената община „такса за притежаване на куче”.
 • Системата позволява бързо и коректно обслужване на гражданите-собственици на домашни кучета. Автоматизацията на тези процеси прави работата по електронния регистър до 1000 пъти по-бърза от същата работа по старите хартиени регистри (които все още се ползват в повечето общини).
 • Съдържанието на базата данни и работата със самия Електронен регистър позволяват на общините адекватно и реално да изпълнят своите нормативни задължения, регламентирани в чл.59, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за защита на животните – осъществяване на контрол за изоставяне на животни на територията на общината, както и за идентификация и регистрация на кучета.

Софтуерът е предназначен за:

 • Всяка една общинска администрация в страната
 • Държавните контролни органи по Закона за защита на животните, които имат отношение към регистрацията и идентификацията на домашни кучета

С абонамента получавате:

 • Автоматизиране на процеса по събиране, обработка и отпечатване на данните за регистрациите на домашни кучета
 • Ежемесечен архив и бекъп на данните
 • Достъп до новите версии на софтуера
 • Членовете на АСЕКОБ получават допълнителна отстъпка при абонамент

   Допълнителна информация...